Επιστημονική Επιτροπή


Η υλοποίηση του συνεδρίου γίνεται σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη- RCE Crete και της 'Εδρας UNESCO-ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ΠΤΔΕ, Παν/μιο Κρήτης (http://www.edc.uoc.gr/unescochair/rcecrete/).

Το συνέδριο είναι υπό την αιγίδα της Πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα (Earth Charter Hellas  http://earthcharterhellas.edc.uoc.gr/)
 

Επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου, αποτελείται από τα εξής μέλη ΔΕΠ Παιδαγωγικών Τμημάτων:
  • Βασίλης Μακράκης, Καθηγητής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης.
  • Νέλλη Κωστούλα-Μακράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής και Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης.
  • Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιολογίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης.
  • Αντώνης Λενακάκης, Επίκουρος Καθηγητής Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής, Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Θεόδωρος Θάνος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Στην επιστημονική επιτροπή συμμετέχει επίσης η Ελευθερία Σιμιτζή-Δέλλα, Σχολική Σύμβουλος 20ης Περιφέρειας Ν. Ηρακλείου, πρόεδρος της Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2014-2015.